CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

1. Sứ mạng của trường TC Bến Thành

Trường Trung cấp Bến Thành là nơi đào tạo nguồn nhân lực có trinh độ trung cấp trong các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật trên phạm vi cả nước nói chung và cho Công ty Dệt may Gia Định nói riêng; Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp theo nhu cầu xã hội; đồng thời, tổ chức nghiên cứu và thực nghiệm khoa học công nghệ phục vụ cho sự phát triển của đất nước.

2. Tầm nhìn năm 2020 của Trường Trung cấp Bến Thành

Là đối tác tin cậy cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp hàng đầu trên cả nước.
Là trung tâm nghiên cứu và thực nghiệm khoa học trong lĩnh vực kinh tế nhằm đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao.
Là trung tâm đào tạo Anh ngữ Quốc tế lớn nhất khu vực cửa ngõ phía Tây TP Hồ Chí Minh (địa điểm tại Q6) và cửa ngõ phía Đông Bắc TP Hồ Chí Minh (địa điểm tại quận Thủ Đức).
Nâng cấp trường Trung cấp Bến Thành thành Trường Cao đẳng Bến Thành vào năm 2014 với quy mô đào tạo 5.000 học sinh/khóa và giải quyết được 50% học sinh có chỗ ở nội trú.
Giải quyết việc làm cho 80% học sinh, sinh viên có nhu cầu sau khi tốt nghiệp.
Giải quyết 100% học sinh có nhu cầu và đủ điều kiện được học liên thông lên Cao đẳng và Đại học.

3. Phương châm của Trường TC Bến Thành

“Cùng bạn tạo dựng nền tảng cho tương lai”, tức là mọi việc làm của cán bộ, giáo viên Trường Trung cấp Bến Thành đều phải hướng tới sự hoàn thiện kỹ năng sống và chuyên môn nghiệp vụ cho học viên, lấy học viên làm trung tâm cho mọi hoạt động.

4. Trường Trung Cấp Bến Thành nơi bạn hoàn thiện kỹ năng sống

Với các chương trình đào tạo chính khóa và ngoại khóa, ngoài các kỹ năng chuyên môn, nhà trường luôn quan tâm đào tạo các kỹ năng mềm như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng đàm phán, kỹ năng lãnh đạo, văn hóa công sở…là cơ sở để học sinh hoàn thiện kỹ năng sống.
Nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề với chủ đề về thanh niên như: thanh niên với con đường lập nghiệp; quản lý thời gian; các phẩm chất để trở thành người thành đạt…từ đó giúp học sinh có ý chí vươn lên và hoàn thiện nhân cách sống.

5. Cơ hội cho học sinh

Được học trong môi trường đào tạo chính quy, chuyên nghiệp, chất lượng gắn liền với thực tiễn.
Được thực tập tại các doanh nghiệp, nơi mà trường dự kiến giới thiệu vào làm việc sau khi học sinh tốt nghiệp.
Được học liên thông lên Cao đẳng và Đại học.
Được hưởng các chế độ, chính sách do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
Được bố trí việc làm bán thời gian ngay sau khi nhập học tại các công ty con của Tổng Công ty Dệt may Gia Định với thu nhập đảm bảo cho việc học tập và sinh hoạt (nếu học sinh có nhu cầu).

6. Những ưu đãi cho học sinh

Giảm học phí 5% năm đầu cho mọi học sinh theo học tại trường.
Cấp học bổng cho học sinh giỏi, học sinh nghèo vượt khó.
Giảm 50% học phí Anh ngữ Quốc tế TOEIC 600 tại trường.