Học Bổng

Chương trình học bổng “Học giả Fulbright Việt Nam (VSP) 2023”

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam thông báo vừa phát đi thông báo tuyển chọn ứng viên cho Chương trình học bổng“Học giả Fulbright Việt Nam (VSP) 2023”

Theo đó, ứng viên của chương trình Học giả Fulbright Việt Nam phải dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện sau:

  • Có bằng thạc sỹ hoặc tiến sỹ (hoặc tương đương trong một số ngành chuyên môn)
  • Là công dân Việt Nam
  • Có trình độ tiếng Anh thành thạo để nghiên cứu hoặc giảng dạy ở Hoa Kỳ.
  • Ứng viên phải là giảng viên đại học, hoặc cán bộ/chuyên viên các bộ hoặc các cơ quan chính phủ, hoặc chuyên viên trong các khối tư nhân/các viện nghiên cứu/các tổ chức phi chính phủ.

Chương trình dành quan tâm tới những ứng viên có những thành tựu nổi bật trong nghiên cứu học thuật hoặc chuyên môn. Ứng viên phải đang sinh sống tại Việt Nam trong suốt quá trình nộp hồ sơ và tuyển chọn của chương trình. Ứng viên phải quay về phục vụ Việt Nam sau khi chương trình ở Hoa Kỳ kết thúc.

Những ứng viên không hợp lệ dự tuyển nếu: Hiện đang sinh sống, giảng dạy, học, hoặc tiến hành nghiên cứu ở Hoa Kỳ, hoặc đã nhận học bổng Fulbright trong thời gian 05 năm vừa qua. Đã được cấp visa Mỹ loại J theo các chương trình trao đổi Giáo sư/Học giả Nghiên cứu trong vòng 02 năm vừa qua.

Thời gian học bổng: Ứng viên có thể chọn học bổng một học kỳ (tương đương 5 tháng) hoặc một năm học (tương đương 9 tháng)

  • Ứng viên chọn học bổng một học kỳ: phải bắt đầu vào tháng 9/2023 hoặc tháng 1/2024
  • Ứng viên chọn học bổng một năm học: phải bắt đầu vào tháng 9/2023

Lĩnh vực nghiên cứu/giảng dạy: Ứng viên trong tất cả các lĩnh vực chuyên môn thuộc Khoa học Xã hội & Nhân văn, Khoa học, và Công nghệ đều phù hợp để nộp hồ sơ.

Hạn cuối nhận hồ sơ là 5h00 chiều, ngày 15/10/2022 (giờ Việt Nam)

Thanh Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *